BdsmMinnend is een besloten online community (online sinds 2002) die ruimte biedt aan gelijkgestemden om te praten over de persoonlijke beleving van bdsm. Met respect voor individuele belevingen en verschillen in beleving. Kenmerkend voor deze site is dat het uitgangspunt ‘delen vanuit de mens als individu’ is. Het is niet belangrijk of en hoe ervaren je in bdsm bent, er gelden geen specifieke omgangsregels anders dan de normale omgangsvormen.

Eén van de pijlers waarop BdsmMinnend gebouwd wordt is respect, veiligheid, gelijkheid en het delen als individu. Leden delen wat hen bezighoudt binnen bdsm, er is ruimte om persoonlijke blogs te lezen en/of bij te houden (soort dagboek), er is ruimte om vragen te stellen (geen vraag is vreemd), het forum biedt de mogelijkheid om over talloze onderwerpen binnen bdsm te praten met elkaar. Niet vanuit een discussie standpunt maar om de verschillende gedachtes, gevoelens te delen en zo inzichten te verruimen. In de Infotheek zijn talloze informatieve artikelen te vinden over bdsm maar ook films en boeken die kunnen helpen het inzicht in de eigen bdsm beleving te vergroten. Bezoekers die niet lid willen worden hebben de mogelijkheid om een beknopt overzicht boeken & films te bekijken, en ook voor hen zijn een aantal artikelen beschikbaar gesteld. Verder is er een chatruimte waar je altijd binnen kunt wandelen (alleen voor geregistreerde leden) en worden er een paar keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar leden onder het genot van een hapje en drankje kennis kunnen maken met elkaar en in alle vrijheid over diverse onderwerpen, waaronder ook bdsm, kunnen praten.

We verwelkomen iedereen, ongeacht je ervaring en los van je eventuele status binnen bdsm (dit past niet binnen delen vanuit de mens als individu). Je bent dus van harte uitgenodigd je aan te melden, registreren kan via deze link. Wel vragen we je om voor je je registreert even de tijd te nemen de algemene voorwaarden door te lezen, dit voortkomt teleurstellingen en geeft een helder beeld van wat je van ons kunt verwachten, en wat wij van onze leden verwachten. Wil je liever eerst contact met één van de beheerders? Dat kan natuurlijk, maak gebruik van het contact formulierof stuur een email naar info@bdsmminnend.nl

Denk je dat je je kunt vinden in onze voorwaarden? Dan heten we je van harte welkom.

De Beheerders
Gert & Karen