Wat is Bdsm

Wat is Bdsm

BDSM kun je misschien wel het beste zien als een term die in t kort een bepaalde gevoelsmodus/richting aangeeft. Natuurlijk staan de letters voor een aantal begrippen, er zijn inmiddels al zoveel (goede) beschrijvingen gegeven per letter dat ik het niet vind kloppen om alleen maar per letter een uitleg te geven. Bdsm is in de loop der jaren ook een verzamelnaam geworden voor diverse richtingen, stromingen en het omvat talloze betekenissen. Teveel om zo met een paar letters uit te leggen.

Op internet zijn diverse sites te vinden die duidelijke en uitgebreide omschrijvingen geven van de betekenis van elke letter, ik heb ervoor gekozen een aantal te gebruiken als leidraad in deze tekst. 
Bondage staat doorgaans voor het iemand vastbinden. Dat kan functioneel vastbinden zijn (iemand machteloos maken), het kan ook zijn dat de Bondage een spel op zich is. Dan kun je bv denken in de richting van Japanse Bondage, waarbij de bondage op zichzelf niet alleen een bijzondere vorm van kunst is maar ook het effect van de bondage een impact kan geven Bondage kan een spel op zich en kan dus heel wat meer inhouden dan ‘slechts vastbinden’.

Dominantie geeft aan dat vanuit deze kant de touwtjes in handen worden gehouden (ook wanneer het niet om bondage gaat :-)), je zou ook kunnen zeggen dat dominantie staat voor: iemand sturen, leiden. Zowel letterlijk in een spel, maar het kan evengoed betekenen iemand begeleiden in/met zijn/haar (onderdanige) gevoelens. Feitelijk kun je zeggen dat 2 (of meer) mensen afspreken dat 1 partij de touwtjes in handen heeft. (De Dominant) Hij/zij stuurt en leidt en begeleidt de ander (de onderdanige), deze volgt, laat zich leiden of sturen door de Dominant. Niet omdat de Dominant beter is, meer weet of (meer) ervaring heeft, maar omdat dit een natuurlijke behoefte is die leeft bij iemand met onderdanige gevoelens. Het zou voor zich moeten spreken dat iets als dit alleen maar kan gebeuren op basis van wederzijds respect en vertrouwen, in de praktijk blijkt dit vaak stukken minder vanzelfsprekend te zijn vandaar dat ik er toch nog maar de nadruk op leg dat je alleen maar kunt spreken van een D/s verhouding wanneer er tussen de beide partners een basis is van wederzijds respect, vertrouwen, openheid, eerlijkheid en er wordt gecommuniceerd.

Sadisme wordt meestal omschreven als ‘ er genoegen in scheppen een ander pijn te doen’ en Masochisme wordt omschreven als ‘het genieten van pijn’. Natuurlijk is het niet zo simpel als het hier is neergezet, dit is slechts een korte verduidelijking. Wil je meer over deze onderwerpen lezen kijk dan bij Sadisme/Masochisme.

Moeten al deze begrippen nu aanwezig zijn voordat er sprake is van Bdsm? 
Eigenlijk niet, natuurlijk wanneer je goed kijkt zul je al snel zien dat een van deze termen voorkomt maar het is niet zo dat je van een Bdsm relatie kunt spreken alleen wanneer deze begrippen allemaal voorkomen.
Hoe je Bdsm ervaart is heel persoonlijk. Bdsm is niet aan regeltjes gebonden. Er zijn geen standaard waarden/normen en regeltjes binnen Bdsm, behalve natuurlijk de regels die je zelf, samen met je partner, afspreekt. Maar onthoud vooral dit: JIJ zelf bepaalt op welke manier je invulling geeft aan je Bdsm gevoelens. 
Het zijn je eigen, unieke en persoonlijke gevoelens, de enige goede manier om invulling aan deze gevoelens te geven is vanuit de basis in jezelf.
Wanneer ik 20 mensen spreek die op welke manier dan ook iets met Bdsm doen dan krijg ik 20 verschillende visies en inzichten te horen. Dat bewijst alleen al dat Bdsm niet aan een aantal standaard regels en afspraken gebonden is maar dat het heel persoonlijk is hoe je het beleeft en op welke manier je invulling geeft aan je eigen behoeftes en gevoelens. 
Natuurlijk zijn er wel richtingen en stromingen binnen Bdsm je heel veel ziet terugkomen maar uiteindelijk gaat het erom waar jij (en je partner met wie je je Bdsm gevoelens deelt) waarde aan hecht en je prettig bij voelt.
Laat je dus niet misleiden door wat allemaal zogenaamd ‘zou moeten’.

Elke goede Bdsm relatie (of een Bdsm spel/sessie)is gefundeerd op een basis van vertrouwen en respect. Er komt enorm veel vertrouwen bij kijken om je door iemand te laten vastbinden. Dat is niet iets dat je zomaar doet. Voor je daaraan begint moet er een stuk vertrouwen zijn, daarnaast lijkt het me dat je ook zeker wil weten dat wanneer je eenmaal vastgebonden bent de persoon die je heeft vastgebonden geen dingen met je doet die jij absoluut niet wil. Tenslotte ben je op zo’n moment machteloos en moet je erop kunnen vertrouwen dat de ander daar zorgvuldig mee omgaat, jouw grenzen respecteert. Het is dan wel van belang dat die ander weet waar jouw grenzen liggen. Je kunt niet verwachten dat de ander ‘gewoon’ aanvoelt wat jij wel en niet wilt, wanneer je je eigen gevoelens en mentaal en fysiek welzijn respecteert dan zorg je ervoor dat er voldoende vertrouwen, veiligheid en geborgenheid is waardoor je beide je durft en kunt openstellen om te praten over je grenzen, wensen, behoeftes, twijfels en onzekerheden.Durf te praten over je eigen gevoelens en fantasieën. Niet alleen met je Bdsm partner maar kijk ook eens rond op Bdsm-forums, chatboxen en mailinglisten. In de eerste plaats kom je dan zeer waarschijnlijk een stukje herkenning tegen, in de tweede plaats voorkom je dat je in een soort isolement raakt wanneer je alleen maar met je bdsm partner praat en verder met niemand. Wanneer je vanuit de bdsm relatie gaat praten, praat dan ook (misschien wel juist) over je twijfels, je onzekerheden en angsten. Dit geldt niet alleen voor de onderdanige, ook de Dominant moet gewoon kunnen praten over twijfels en onzekerheden.

Want vergeet niet, in de eerste plaats ben je altijd mens. 
En ieder mens heeft momenten waarop hij/zij onzeker is, ergens over twijfelt. Ieder mens heeft behoefte daarover te praten. Ieder mens heeft momenten dat hij/zij kwetsbaar is en behoefte heeft aan warmte en geborgenheid. Wanneer je zover bent dat je een spel met elkaar wilt spelen is het belangrijk elkaar te kennen, in de zin van……weet wie je voor je hebt. In de eerste plaats natuurlijk weet wie je in vertrouwen neemt. Wees je bewust van de risico’s wanneer je contact met iemand zoekt om een bdsm relatie op te bouwen of om een spel/sessie mee te maken.
Weet hoe die ander over dingen denkt die jij bijvoorbeeld niet wilt doen, weet wat de ander lekker vindt, zorg dat die ander weet wat jij lekker vindt. Praat open en eerlijk over je grenzen, je fantasie. Wees kritisch, hoe wordt er gereageerd op wat je vertelt. Wordt het een beetje achteloos weggewuifd? Of wordt er daadwerkelijk geluisterd naar wat je verteld.

Het klinkt allemaal zo simpel, maar het wordt zo vaak vergeten. Uiteindelijk is Bdsm genieten, van elkaar, van jezelf, van de sfeer, van de gevoelens die loskomen, de spanning die in de lucht hangt. Maar voor je dat kunt ben je wel aan jezelf verplicht om er zeker van te zijn dat het ook veilig is je over te geven aan de gehele sfeer.Bdsm is geven en nemen, wanneer ik me overgeef dan geef ik letterlijk iets aan die ander. Namelijk mijn overgave, ik laat me op dat moment leiden door die ander. Ik laat de ander bepalen hoe het spel verloopt, wat hij met me doet of niet. 
Die ander neemt mijn overgave aan. 
Overgave is in mijn ogen niets iets dat je afdwingt bij een ander.
Natuurlijk kan dat een onderdeel van een spel zijn, maar wanneer ik niet van plan ben iemand mijn overgave te schenken dan kan een ander nog zo zijn best doen het af te dwingen het zou er hooguit in resulteren dat ik overheerst wordt maar dat wil niet zeggen dat ik me dan vrijwillig heb overgeven. Dat doe ik pas wanneer ik het zelf wil, wanneer het echt goed, prettig en vooral veilig voelt. 
Omgekeerd kan ik mijn overgave aan iemand geven, dat wil nog niet zeggen dat die ander het aanneemt. Misschien is het voor die ander wel te moeilijk, tenslotte kan het ook heel erg beangstigend zijn wanneer iemand zich aan jou overgeeft. Je realiseert je ineens het stukje macht en controle dat die persoon uit handen geeft en dat jij op dat moment in handen hebt. Dat is iets waar je zorgvuldig mee om moet gaan en wat je op een bepaalde manier misschien ook wel kwetsbaar maakt. Ook deze gevoelens hebben een bestaansrecht binnen een bdsm relatie. Te vaak wordt ervan uitgegaan dat een Dominant zich niet kwetsbaar op mag of kan stellen, maar alles dat bij de Dominant komt te liggen (de verantwoordelijkheid, het stukje macht) daarin kun je ook kwetsbaar zijn. Want je bent maar een mens, je staat niet op een voetstuk, je maakt ongetwijfeld fouten of verkeerde inschattingen en juist daarin ben je als Dominant kwetsbaar. Dat verdient evenveel respect als de overgave die een onderdanige geeft.Grenzen zijn er in mijn ogen in eerste instantie om gerespecteerd te worden, of ze verlegd kunnen worden is iets waar je samen over moet praten.
Een grens kan al zijn om de eerste stap te zetten om over je fantasie te praten met een ander. Dat kan een behoorlijke stap zijn, je geeft je flink bloot op zo´n moment, je voelt je, zeker in het begin, vaak onzeker over je fantasieën, je denkt misschien wel dat je de enige bent met deze gevoelens. Realiseer je wanneer iemand over zijn fantasie en gevoelens praat dat een stukje respect juist dan belangrijk is, sta er even bij stil dat die ander zich kwetsbaar opstelt, neem de ander en zijn gevoelens serieus.
Dat heeft in feite niets met Bdsm te maken maar alleen maar met mens zijn.

Moet je ervaring hebben om aan Bdsm te kunnen doen?
Niet in de zin dat je ruimschoots ervaring als Dominant of als onderdanige nodig hebt voor je eraan kunt beginnen. Echter er zijn wel een aantal zaken die een goede basis vormen. Zowel voor jezelf, als voor een Bdsm relatie, zowel om te Domineren als ook om je te kunnen overgeven aan iemand heb je in mijn ogen een aantal (sterke) eigenschappen nodig: 
Discipline, wilskracht, overtuiging, zelfbeheersing. 
Daarnaast komen er nog meer dingen bij kijken, wat dacht je van: Vertrouwen, eerlijkheid, openheid, respect, fantasie, realisme, kennis en communicatie.
Zonder openheid, eerlijkheid, respect voor elkaar, een goede communicatie, een stuk vertrouwen naar elkaar toe is er niet echt een solidebasis. In feite komen bij BDSM dezelfde eigenschappen kijken als bij elk andere (goede) relatie.Het is dus belangrijk dat je openstaat voor je eigen gevoelens en gedachten, vraag jezelf eens af wat je er zo spannend aan vindt. 
Wat wil je er in ervaren, ontdekken? 
Met wie wil je dat delen, ken je al iemand sta dan open voor zijn/haar gevoelens. Accepteer en respecteer de gevoelens van die ander, praat samen over wat je beide spannend vindt en wilt ontdekken. Lees erover op internet, momenteel is dat zo´n beetje het meest uitgebreide medium waar jeenorm veel informatie over Bdsm kunt vinden. 
Wat je maar kan bedenken dat met Bdsm te maken heeft is wel op internet te vinden. Ongetwijfeld kom je vanzelf die dingen tegen die je zelf spannend of interessant vindt.

Realiseer je dat kennis de basis van ervaring vormt, een stukje ervaring in de praktijk is slechts een aanvulling daarop. Sta open voor wat je leest en tegenkomt, praat erover, denk erover. Kijk en luister weer naar je eigen gevoelens. 
Durf je eigen gevoelens te volgen, laat je niet leiden door ‘zoals het misschien wel zou moeten’, er bestaat maar een manier om je bdsm gevoelens te beleven en dat is jouw eigen manier.Hoe kom je in contact met andere mensen die net als jij zich aangetrokken voelen tot Bdsm? Daar zijn veel mogelijkheden voor. Je kunt lid worden van een van de Bdsm mailinglisten, hier vind je ook de adressen van meer regio gebonden mailinglisten en er is sinds kort een Bdsm mailinglist voor jongeren. 
De Bdsm startpagina is een mooi uitgangspunt om al surfend eens rond te kijken op de vele boeiende sites die er te vinden zijn over Bdsm. 
Je kunt eens naar een informatieve avond van de VSSM gaan, of neem eerst eens een kijkje op hun site.

Kortom, wanneer je goed rondkijkt zul je zien dat er aardig wat mogelijkheden zijn om met gelijkgestemden in contact te komen. 
Wil je dat liever eerst anoniem dan is internet daar een prima plaats voor, realiseer je wel dat je nooit zeker weet of die persoon aan de andere kant wel oprecht is zoals hij/zij zich voordoet dus een slag om de arm kan nooit kwaad. 
Wanneer je op wat grootser opgezette Bdsm sites terechtkomt kom je daar ook een aantal Bdsm chatboxen tegen, ook dat is een manier om in contact te komen met anderen. Realiseer je dat er op de meeste chatboxen een aantal regels gelden. Vraag zoiets altijd even eerst in de algemene chatbox, verder wanneer je vragen hebt stel ze er gewoon. Meestal zijn er wel mensen bereid in te gaan op je vragen. 
Er zijn diverse mailinglisten en forums waar je kunt lezen over bdsm maar ook vragen kunt stellen. Maak gebruik van al deze mogelijkheden. Je maakt het jezelf er zoveel makkelijker mee.

Is er verder nog iets waar je rekening mee moet houden wanneer je aan Bdsm wilt doen?
Luister naar je eigen gevoelens, respecteer zowel je eigen gevoelens als die van een ander, blijf alert en waakzaam over je eigen fysieke en mentale welzijn en bovenal: geniet!

Bdsm is iets moois en bijzonders dat een stukje verrijking aan je leven kan geven.

(c) MisTique
Licensed under a Creative Commons 3.0 License

Geef een reactie