Bdsm en je partner

Bdsm en je partner

Realiseer je dat dóór te praten met je partner je de mogelijkheid creëert om samen keuzes te maken, door niet te praten ontneem je jouw partner de mogelijkheid om te kiezen.

We maken als mens onze eigen keuzes en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de keuze die we maken. Of dat nu inhoudt dat je bewust een deel van je gevoelens en leven weghoudt van je partner of je kiest voor de weg om met je partner te praten over je gevoelens.
Voor velen lijkt het misschien de makkelijkste weg om de partner geen deelgenoot te maken van de seksuele gevoelens die men ervaart.  Vaak speelt de angst mee om de bestaande relatie kwijt te raken, of de angst om als een ander persoon te worden gezien. Deze angsten lijken realistisch maar ze zouden eigenlijk niet van invloed moeten zijn op de keuze om je partner wel of geen deelgenoot te maken van wat er in jouw gevoel leeft.

Misschien is het moeilijk en pijnlijk om open over je gevoelens te praten, je stelt je enorm kwetsbaar op, je bent bang dat je partner ineens met andere ogen naar je kijkt en bovenal speelt de angst mee dat je partner je niet meer waardeert om wie je bent. Het vergt dan ook best wel wat moed om de stap te zetten en met je partner hierover te gaan praten.
Wanneer je samen praat houd dan voor ogen dat er zowel op jou maar ook op je partner ontzettend veel afkomt. Praat niet alleen over je eigen gevoelens en behoeftes. Houd er rekening mee dat het praten over jouw verlangens op zich voor je partner al heel moeilijk kan zijn. Respecteer dat, geef je partner de ruimte om te verwerken wat je verteld hebt.
Geef je partner de ruimte en de gelegenheid om vragen te stellen maar laat het initiatief hiervoor bij je partner liggen zodat deze in zijn of haar eigen tempo deze stappen kan zetten.
Verwacht niet dat na het praten er ineens oplossingen zullen komen, het zijn telkens kleine stapjes die gezet worden en pas na een tijdje zal duidelijk worden op welke manier jij en je partner om zullen gaan met de verschillende seksuele behoeftes die er zijn.

Wat als je partner er absoluut niet voor openstaat, er niets over wil horen en het totaal niet accepteren wil? 

Misschien wordt het dan tijd om na te denken wat dit voor jou, maar ook voor je partner betekend. Kunnen jullie met deze wetenschap nog wel als partners door het leven? Is dat iets dat jullie beiden nog wel willen?
Een relatie zou gebaseerd moeten zijn op wederzijds respect en vertrouwen. Respect betekent dat je je partner accepteert zoals hij of zij is, met alle gevoelens die in iemand leven. Vertrouwen betekent dat je je kwetsbaar op durft te stellen maar ook dat je je partner de veiligheid kunt bieden om zich kwetsbaar op te stellen.
Wanneer deze aspecten niet of onvoldoende in jullie relatie aanwezig zijn dan is het raadzaam hieraan te werken. Door samen te praten, door met een objectief iemand (erbij) te praten of desgewenst door een hulpverlener in dit proces te betrekken.

Handvaten & Tips
Aan iedere keuze die je maakt zijn consequenties verbonden, om je te helpen in het maken van de voor jou beste keuze zijn hier een aantal keuze opties met mogelijke voor- en nadelen en mogelijke consequenties op een rij gezet.
Niet praten met je partner 
mogelijke voordelen 
  • Je mijdt moeilijke gesprekken en confrontaties die voortvloeien uit gesprekken
  • Je hebt niet het gevoel verantwoording af te moeten leggen aan je partner
mogelijke nadelen 
  • Je ontneemt je partner de kans om jou te steunen
  • Je ontzegt jezelf de steun van je partner
  • Je creëert een situatie waarin je volledig op jezelf bent aangewezen
  • Je draagt een geheim met je mee
  • Je ontneemt je partner de mogelijkheid om zelf te kiezen hoe hij/zij met jouw bdsm gevoelens wil omgaan

Heb je behoefte aan meer ondersteuning of begeleiding van een ervaren coach? Bekijk de gratis cursus Verschil in Verlangen, ook kun je via Duale contact opnemen met een ervaren coach.

Reacties zijn gesloten.