Vrijheid in het beleven van bdsm

Vrijheid in het beleven van bdsm

Als onervaren persoon met onderdanige gevoelens in de jungle van bdsm kan het lijken alsof er geen sprake meer is van vrijheid en keuzes.

In sommige gevallen is dit zo, daar ben ik van overtuigd gezien de dingen die ik om me heen heb zien gebeuren. Toch blijf ik erbij, je hebt altijd een keus. De keus om ergens in mee te gaan of niet, zelfs wanneer je iemand bent met onderdanige gevoelens.
Als je het gevoel hebt dat je die keus niet hebt dan wordt het wellicht tijd om eens na te denken waar dat door komt, laat je je beinvloeden of manipuleren? Heb je het idee dat ‘het nou eenmaal zo hoor’? 

Jij als individueel persoon bepaalt welke elementen voor jou bij jouw bdsm beleving horen en welke niet. Vervolgens kun je beslissen in hoeverre je daarin je bdsm partner wil laten beslissen maar feit blijft…je hebt zelf de keus.
Dat is een recht dat je als mens hebt en dat met bdsm niet zomaar verdwijnt, ook niet met het ondertekenen van een overeenkomst (wat binnen bdsm soms als gebruikelijk wordt geïntroduceerd) waarin je als onderdanige instemt met het loslaten van bepaalde vrijheden en/of het instemmen met regels die jouw leven zullen bepalen.
Ik zie jammer genoeg te vaak gebeuren dat, met name onervaren, en soms jonge, vrouwen met onderdanige verlangens zich zaken wijs laten maken en daardoor in situaties belanden waarvan ze later of achteraf zeggen…dat had ik nooit zo moeten doen, ik was verblind, verliefd, werd gemanipuleerd etc

Het is niet moeilijk om een onervaren, onzeker iemand die nog maar net bezig is om zijn of haar subkant te ontdekken te manipuleren.

Per slot van rekening ligt de kern van een Dominant-sub verhouding in de rolverdeling Leider-volger, Mentor-leerling. De eerste stippelt de route, de tweede volgt en laat zich leiden. Maar leiden moet niet overgaan in misleiden en daar ligt wel een gevaar op de loer. 

Zeker wanneer er tegen je (als je onderdanige gevoelens hebt) wordt gezegd ‘dat het zo hoort’. Dat is de grootste fabel in het bdsm wereld. Er is geen ‘zo hoort het’. Er zijn wel keuzes, er is vrijheid om te kiezen. En natuurlijk sommige keuzes hebben consequenties maar je hebt altijd de keus. Dat is een recht dat je als mens hebt en niemand kan en mag je dat recht ontnemen of je in de veronderstelling laten verkeren dat je dat recht niet hebt ‘omdat je onderdanig bent’. 

Dus bewaak je keuze vrijheid, je kiest voor overgave, je kiest voor aan wie je je overgeeft, je kiest voor de afspraken die je aangaat. Je kiest ook voor het uit handen geven van je keuze vrijheid, ik beweer niet dat dit een slecht iets is. Maar wel een keuze die je weloverwogen gemaakt zou moeten worden, ook een keuze die in alle vrijheid door jou (als onderdanige) zou moeten worden genomen. Wanneer het opgelegd of opgedrongen is, of wanneer jou het gevoel gegeven wordt dat je iets verliest wanneer je niet hiervoor kiest, dan klopt er iets niet in de basis.
De basis van communiceren op gelijkwaardig niveau, de basis van respect voor elkaar.

Keuze vrijheid uit handen geven, of dit nu voor korte duur is (een spel) of voor lange duur (relatie), feit blijft dat je er bewust voor kiest. Dat je weet wat je te wachten staat, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over welke vrijheid je opgeeft, maar ook dat er afspraken worden gemaakt over wat als jij je er, op welk moment dan ook, niet meer prettig bij voelt. In een respectvolle wisselwerking tussen jou als onderdanige en de ander als dominant moet het vanzelfsprekend zijn dat jouw gevoel de leidraad is en je altijd een keuze hebt. Dus ook om terug te komen op eerder gemaakte keuzes en afspraken.

Hoe zorg je voor balans in jouw bdsm beleving?

  • Blijf in de eerste plaats altijd dicht bij jouw eigen gevoel, natuurlijk is het spannend om je te laten leiden door iemand waarvan jij denkt dat deze jou volledig begrijpt en kent zoals jij jezelf niet kent. Dat is vaak al de eerste denk fout, het is een illusie waar veel onderdanigen aan vast houden. De behoefte om te kunnen loslaten is zo sterk dat de connectie met realiteit soms verdwijnt, natuurlijk kan iemand waarmee je jarenlang een relatie hebt opgebouwd je door en door kennen, maar als mens hebben we allemaal onze eigen stukjes die we niet zomaar laten zien of delen. Het is naief te denken dat een ander dit gewoon maar kan aanvoelen of simpelweg weet omdat hij of zij dominant is.
  • Blijf nuchter. Natuurlijk wil je heerlijk kunnen loslaten en ervaren, maar voor je dat kunt is het aan jou om zeker te stellen dat jouw mentale, fysieke en emotionele gesteldheid veilig is bij die ander. In de eerste plaats ben je zelf verantwoordelijk voor jouw veiligheid, het is aan jou om te bepalen of je die ander genoeg kunt vertrouwen om deze verantwoording (tijdelijk) over te dragen.
  • Stap niet zomaar ergens in. Mooie woorden kunnen de illusie waar een onderdanige graag aan wil vasthouden gemakkelijk versterken, is iets te mooi om waar te zijn? Dan mag je gerust met een kritische blik ernaar kijken. Durf kritisch te zijn, durf ook naar de minpunten van een ogenschijnlijk ideale dominant te kijken. De perfecte dominant bestaat simpelweg niet, door je daar bewust van te zijn dwing je jezelf om met een realistische blik te kijken naar wat die ander jou voorspiegelt.
  • Trap niet in de valkuil van ‘zo hoort het’. Jij als onderdanige bepaalt jouw eigen kader en grenzen, jij bepaalt wat voor jou hoort en niet hoort. Bdsm is geen standaard toepassing, niet iedere onderdanige is gelijk, de beleving van bdsm voor een onderdanige is niet gekoppeld aan standaard elementen maar hoort gekoppeld te zijn aan wat voor jou als individu nodig is.
  • Durf voor jezelf te kiezen. Hoe graag je ook bdsm wilt beleven, hoe sterk het verlangen naar overgave ook is, verlies jezelf niet in het verworden van het ideaalbeeld dat een Dom van jou als sub voor ogen heeft. Blijf dicht bij jouw eigen kern en vind iemand die in staat is dit in jou te waarderen, te voeden en te inspireren.

Beleef je bdsm gevoelens in vrijheid, in de vrijheid van het jezelf kunnen en mogen zijn. Dan is bdsm thuis komen in jezelf, dan geeft het beleven van deze gevoelens pure en intense vrijheid. 

Reacties zijn gesloten.